Projekt kulturalno-edukacyjny opisujący emigrację ze Śląska do Teksasu
w XIX wieku oraz dziedzictwo potomków Ślązaków w Teksasie.

 

   

Z Ziemi Lubuskiej znowu wróciliśmy do rodzinnego Kędzierzyna-Koźla gdzie daliśmy się przekonać pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Izabeli Migocz, że zainteresowanie wystawą w naszym mieście nad Odrą jest ciągle żywe.

Prezentacja wystawy w Zielonej Górze
Zaproszenie wystawy do Zielonej Góry przez Muzeum Ziemi Lubuskiej przyjęliśmy z wielką radością ale jednocześnie z nieukrywanym zaskoczeniem. Po zastanowieniu przychodzi refleksja iż nie jest to przypadek. Jakże bliskie są zawsze losy ludzi, którzy zmuszeni są do opuszczenia swojej rodzinnej ziemi…
Śląscy Teksańczycy zostawili Śląsk i za oceanem szukali lepszego życia. Dzisiejsi mieszkańcy Ziemi Lubuskiej opuścili swoje rodzinne ziemie daleko na wschodzie i zaczęli budować nowe życie po II Wojnie Światowej w innej części Europy..

Wystawa w Katowicach od 24. 04.2015 do 8.05.2015
24 kwietnia 2015 roku uroczyście otwarto naszą wystawę w Katowicach. Miejscem jej prezentacji są gościnne progi Uniwersytetu Ekonomicznego, a ściślej mówiąc sale Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński. W wydarzeniu wzięli udział m.in.:
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki,
Barbara Wnęk – radna Rady Miasta Katowice w imieniu Senatora RP Leszka Piechoty,
Józef Kłyk – śląski filmowiec amator,
Stefania Dyduch – autorka wideobloga o sprawach śląskich (www.bifyj.pl) pracownicy uczelni, studenci oraz delegacja Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic

Wydarzenia otwarcia i ekspozycji wystawy na Uniwersytecie Jagiellońskim okazały się bardzo inspirujące dla studentów Instytutu Amerykanistyki UJ pod kierunkiem naszego przyjaciela Pana dr Piotra Drąga. Z wielką radością przedstawiamy te prace w formie esejów video.

Dnia 19 listopada 2014 roku uroczyście otwarto w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej wystawę ŚLĄSCY TEKSAŃCZYCY WCZORAJ I DZIŚ. Wszystkich nas, twórców wystawy, nachodzi refleksja, że pierwszy raz od roku 1854, czyli po 160 latach od opuszczenia ziem rodzinnych przez Ślązaków udających się do Ameryki, mówi się o nich w polskim Senacie, zauważa się to wydarzenie. Dochodzą do nas sygnały, że z tego powodu wśród Śląskich Teksańczyków, dzisiejszych obywateli USA panuje wielka radość. Otwarcia wystawy dokonała Wicemarszałek Senatu Pani Maria Pańczyk-Pozdziej.

Otwarcia wystawy w dniu 8 października 2014 roku, w samym centrum Krakowa, w Pałacu Spiskim gdzie mieści się siedziba Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,dokonał prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Andrzej Mania wraz z dyrektorem Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych prof. dr hab. Adamem Walaszkiem.