Projekt kulturalno-edukacyjny opisujący emigrację ze Śląska do Teksasu
w XIX wieku oraz dziedzictwo potomków Ślązaków w Teksasie.

 

   

Maria Pańczyk-Pozdziej

Maria Pańczyk-Pozdziej   Urodziła się 10 lipca 1942 roku w Tarnowskich Górach. W 1968 roku ukończyła filologię polską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W latach 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach powiatu tarnogórskiego. Od 1971 roku jest dziennikarką Radia Katowice. Zawsze zabiegała o właściwe miejsce śląskiej kultury i języka gwarowego w dziedzictwie kultury narodowej. Wskazywała na etos pracy i wartości moralne charakterystyczne dla Ślązaków.
   W 1980 roku weszła w skład Komisji Zakładowej NSZZ i współtworzyła "Solidarność" w Polskim Radiu Katowice.
Jest pomysłodawczynią i organizatorką konkursu gwarowego „Po naszymu, czyli po śląsku” - największej imprezy o charakterze regionalnym na Śląsku. Spośród 22. edycji konkursu, dwie odbyły się w Teksasie (w 1998 i 2004 roku); wzięli w nim udział zamieszkali tam od ponad 150 lat potomkowie Ślązaków. Wydała książki pt. „Po naszymu, czyli po śląsku", a także "Godomy, rządzymy, rozprawiomy" oraz śpiewnik "Pośpiewomy po naszymu".

  Była autorką cyklu programów „Sobota w Bytkowie” nadawanych w latach 1993-1999 w Telewizji Katowice. Napisała do niego kilkadziesiąt tekstów piosenek.
   Utworzyła formację zrzeszającą laureatów konkursu „Po naszymu - Czelodka”, która odznacza się wielką aktywnością: piszą książki i patronują zespołom folklorystycznym, zakładają izby pamięci, promują wybitnych Ślązaków.
   Maria Pańczyk-Pozdziej jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, która dzięki swojej działalności zdobyła dużą popularność i uznanie. Wiąże się to z faktem, iż była jedną z pierwszych, która zwróciła uwagę na kulturę Śląska i jej niepodważalne wartości, stając się zarazem autorytetem w tej dziedzinie.
   Współpracuje z wieloma mediami, nie tylko śląskimi. Zasiada w jury licznych konkursów, przeglądów i festiwali o charakterze regionalnym, organizowanych w województwach śląskim i opolskim. Organizuje konferencje naukowe i wystawy na temat śląskiej kultury, tradycji i dialektu.
   Jej działalność została wielokrotnie dostrzeżona i uhonorowana. Jest laureatką prestiżowej Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Nagrody Prezydenta Katowic, a także nagród w konkursach dziennikarskich. Wybrana została do Loży Liderów "Trybuny Śląskiej" oraz znalazła się w zacnym gronie pierwszej dziesiątki stu najmądrzejszych Ślązaków - rankingu "Dziennika Zachodniego". Wyróżniona została Złotym Mikrofonem Polskiego Radia i Złotą Honorową Odznaką Radia Katowice. Jest Honorową Obywatelką swoich rodzinnych Tarnowskich Gór oraz Miasta i Gminy Zawadzkie. Jest bez wątpienia jedną z największych radiowych osobowości, a jej działalność już dzisiaj porównywana jest z wielkim dziełem patrona Katowickiej Rozgłośni - Stanisława Ligonia. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała też tytuł Honorowej Ślązaczki Roku 2004.
   W latach 2002-2005 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego. Po raz trzeci z listy Platformy Obywatelskiej sprawuje mandat Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. W Senacie VI kadencji była członkinią Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W VII kadencji pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W obecnej VIII kadencji jest wicemarszałkiem Senatu RP. Była i jest osobą bezpartyjną. Należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Nagrody, wyróżnienia:

 

 • nagroda Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury,
 • nagroda Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie,
 • nagroda im. Wojciecha Korfantego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i kultywowanie śląskich tradycji,
 • „Hanysy”- nagroda kabaretu „Rak”,
 • Loża Liderów – nagroda "Trybuny Śląskiej",
 • Honorowa Obywatelka rodzinnych Tarnowskich Gór,
 • Honorowa Obywatelka Miasta i Gminy Zawadzkie w województwie opolskim,
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim „Świat i Polska” za reportaż z Teksasu pt. „Śni mi się po polsku”,
 • Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (za 40-letnią pracę dziennikarską),
 • Srebrne Skrzydło - nagroda burmistrza Tarnowskich Gór dla wybitnych tarnogórzan,
 • Honorowa Ślązaczka Roku 2004 - tytuł nadany przez kapitułę „Po naszymu, czyli po śląsku”,
 • „Narcyz”- nagroda Izby Przemysłowo Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,
 • „Gloria Artis”- medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • nagroda im. Stanisława Jareckiego za popularyzację kultury Zaolzia,
 • Złoty Mikrofon - najwyższe krajowe wyróżnienie dla wybitnych radiowców,
 • Złota Odznaka Radia Katowice z okazji 80-lecia Rozgłośni,
 • Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana przez Sejmik Województwa,
 • Platynowy Laur przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,
 • nagroda im. Stanisława Ligonia przyznana przez Polskie Radio w Katowicach,
 • medal Stowarzyszenia "Serdeczni" w Tarnowskich Górach przyznany z okazji 15-lecia tej organizacji pożytku publicznego,
 • Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego,
 • Laur Bytkowa 2013 przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa.