Projekt kulturalno-edukacyjny opisujący emigrację ze Śląska do Teksasu
w XIX wieku oraz dziedzictwo potomków Ślązaków w Teksasie.

 

   

Bp John Yanta

Bp John YantaJohn Walter Yanta urodził się 2 października 1931 w Runge, w Teksasie jako piąty z ośmiorga rodzeństwa. Jest potomkiem polskich emigrantów osiadłych w miejscowości Panna Maria. Historia jego rodziny sięga pierwszych osadników przybyłych do Teksasu w połowie XIX wieku. Jego przodkowie wyemigrowali z Górnego Śląska w latach 1854–1855. Byli to: Szymon Janta (1818–1898) i Josefa Reyman (1822–1897), Kasper Kasprzyk (1824–1910) i Maria Zielińska (1829–1913), Jan Polok (1836-1916) i Anna Gorzel (1847–1913) oraz Filip Dziuk (1837–1912) i Mary Ann Moczygęba (1843–1931). Jego dziadkami byli: Valentine Yanta (1851–1926) i Albertina Kasprzyk (1861–1931), Laurence Polok (1973–1956) i Katherine Dziuk (1877–1942), a rodzicami John Andrew Yanta (1889–1971) i Maria Magdalena Polok (1900–1999).
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 marca 1956 i inkardynowany został do archidiecezji San Antonio. Razem z nim ordynowany został ks. Charles Victor Grahmann, późniejszy biskup Dallas.

27 października 1994 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym San Antonio ze stolicą tytularną Naratcata. Sakry udzielił mu jego ówczesny zwierzchnik abp Patrick Fernández Flores. Dnia 30 grudnia 1994 r. został konsekrowany na biskupa w Pannie Marii w Teksasie – w najstarszej polskiej parafii w Stanach Zjednoczonych. 21 stycznia 1997 mianowano biskupa Yantę na ordynariusza Amarillo. Na emeryturę przeszedł 3 stycznia 2008 i zamieszkał ponownie w San Antonio. Obecnie służy Bogu i ludziom jako biskup emeryt. Jako ksiądz Archidiecezji San Antonio, biskup Yanta był jednym z założycieli Polish-American Priests Association. Był też współorganizatorem wizyty Jana Pawła II w San Antonio w 1987 roku.
   W 1970 r. ks. Piotr Kołtun poprosił ks. Yantę, by pomógł mu zorganizować stowarzyszenie księży polskich w Teksasie. Warto dodać, że o podobnym zapotrzebowaniu informował równolegle, pracujący w Kanadzie i Chicago ks. Teofil Wesołowski. Na początku sądzono jednak, że zebrania te obejmą tylko Teksas, ale prawnik polskiego pochodzenia – p. Madaliński i ks. Erwin Juraszek namawiali, by powołać organizację zrzeszającą wszystkich polonijnych duszpasterzy w całym USA, a nawet na świecie. I tak powstało Polish-American Priests Association (PAPA). Przez wiele lat ks. Juraszek był prezesem stowarzyszenia, a ks. Yanta pełnił funkcję sekretarza. Na jubileusz 20-lecia zaproszono wszystkich polskich księży z Ameryki do San Antonio, co zapoczątkowało ogólnoamerykańskie konwencje PAPA. W 1990 r. został prezesem PAPA. Niezapomnianym wydarzeniem z tamtego spotkania były wizyty w Teksasie, w miejscowościach o nazwach: Kościuszko, St. Hedwig, Czestochowa i Panna Maria.
   W 1971 r. ks. Yanta przybył do Polski na 6 tygodni, rok później spędził w Polsce 8 tygodni. Wiedział o swoich śląskich korzeniach, ale nie znał żadnych szczegółów. Skontaktowawszy się z prof. Andrzejem Brożkiem, zdobył informację na temat swojego pochodzenia i poznał historię śląskiej emigracji do Teksasu. W 1973 r. zorganizował wyjazd 54-osobowej grupy z Teksasu do Polski. Zwiedzali oni m.in. miejscowości, z których wyjechali przodkowie ponad sto lat wcześniej. Od tego czasu jednym z priorytetowych zadań dla księdza Yanty stało się sprowadzenie do Teksasu polskich księży i siostry zakonne, aby podtrzymywali i kultywowali oni śląskie tradycje i język wśród kolejnego pokolenia śląskich Teksańczyków.
   Wraz z początkiem XXI wieku powstała Fundacja Ojca Leopolda Moczygemby. Biskup Yanta jest jej współzałożycielem i honorowym prezesem. Fundacja postawiła sobie za cel to, o czym od wielu lat marzył biskup, czyli wspieranie inicjatyw łączących Śląsk i Teksas poprzez organizowanie wyjazdów do Polski i z Polski do Teksasu, spisywanie historii i genealogii śląskich emigrantów i łączenia potomków rodzin śląskich po dwóch stronach oceanu.