Projekt kulturalno-edukacyjny opisujący emigrację ze Śląska do Teksasu
w XIX wieku oraz dziedzictwo potomków Ślązaków w Teksasie.

 

   

Prof. Andrzej Brożek (1933-1994)

  Urodził się 10 XI 1933 r. w Katowicach. W l. 1950-1953 studiował nauki ekonomiczne i historię gospodarczą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, studia te kontynuował w l. 1953-1955 na Uniwersytecie Warszawskim. W 1961 r. uzyskał tytuł dr. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Od 1962 r. zatrudniony był w WSP w Opolu.

W 1969 r. po zatwierdzeniu habilitacji został powołany na etat doc., a w 1979 r. uzyskał tytuł prof. nadzw. W tymże roku został powołany na stanowisko prof. w Inst. Badań Polonijnych UJ w Krakowie. W 1988 r. otrzymał tytuł prof. zwycz. Od 1993 r. wykładał gościnnie historię Polski na Uniwersytecie w Lüneburgu, gdzie zmarł 19 I 1994 r. Opublikował m.in.: Ostflucht na Śląsku (1966); Obraz gospodarczy rejencji opolskiej w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej (1968); Ślązacy w Teksasie (1972) oraz Po pięćdziesięciu latach: wokół Stanisława Wasylewskiego i jego “Na Śląsku Opolskim” (1995).

Archiwum UO, RP-B-602/78; W. Wrzesiński, Andrzej Brożek (10 XI 1933 – 19 I 1994), “Kwartalnik Historyczny”, 1994, nr 3, s. 123-125;
Opracowanie na podst. informacji z Uniwerysteu Opolskiego: M. Patelski, A. Maziarz