Projekt kulturalno-edukacyjny opisujący emigrację ze Śląska do Teksasu
w XIX wieku oraz dziedzictwo potomków Ślązaków w Teksasie.

 

   

Śląskie osady w Teksasie

Potomkowie emigrantów ze Śląska mieszkają w kilkunastu miejscowościach południowego Teksasu. Zobacz strony internetowe kilku miejscowości.