Projekt kulturalno-edukacyjny opisujący emigrację ze Śląska do Teksasu
w XIX wieku oraz dziedzictwo potomków Ślązaków w Teksasie.

 

   

Most Śląsk Texas

Od kilkunastu lat trwa z różną intensywnością wymiana kulturalna pomiędzy Śląskiem a Texasem, oto kilka przykładów. 

Kilka pieśni zespołu Silesia, który kilkukrotnie ubogacił wspólne spotkania ze Śląskimi Teksańczykami oraz występował w Texasie. 

Pieśń 1

Pieśń 2

Pieśń 3

Pieśń 4

Pieśń 5

Pieśń 6

Pieśń 7

Pieśń 8