Projekt kulturalno-edukacyjny opisujący emigrację ze Śląska do Teksasu
w XIX wieku oraz dziedzictwo potomków Ślązaków w Teksasie.

 

   

Listy zza oceanu

Organizacją wyjazdów do Teksasu zajmowali się tzw. agenci emigracyjni. Jednym z nich był kupiec Julius Schuler. Oczywiście nie czynił tego za darmo. Agentowi Schulerowi zawdzięczamy zachowanie się do dnia dzisiejszego kilku listów z Teksasu, pisanych przez braci Moczygembów do rodziny w Płużnicy. Schuler zebrał te listy i w chwili, gdy ubiegał się o koncesję agenta, przedłożył je w opolskiej rejencji. Listy te są źródłem wielu ciekawych informacji. Podjęcie próby czytania tych tekstów dzisiaj, w XXI wieku, to nie lada wezwanie...

Oto kilka fragmentów pochodzących z różnych listów:


„Jeżeli by ci się zaś kiedy przypomniało isz masz Prziaciela albo raczei Uika wameryce proszę nie zapomniei o mnie bardzo mię cieszy gdy list od ciebie otrzimam”

(fragment listu F. Gawlika z 1890 roku)

„Niech będzie pochwalony Jesus Krystus. Teraz nejprzód pozdrawiamy Was, kochany Ojcze i Matko, i Ty, kochany bracie i żoną Twoją i dziatki Wasze i wszystkich z całej Płużnicy. (…) A dzięka Panu Bogu są my wszyscy przy zdrowiu aż do tego czasu. Teraz rób, co byś jak nejprędzy mógł wyciągać, coby my mogli jak nejwięcy zaorać. (…) A przywieźcie nam tyż nici, bo sam są, ale słabe, bo jeno z bawełny, toż weź parę ochci, a sznórek tyż. A przywieźcie nam tyż parę obrozków, a nie dziwujcie się, iżemy Wam tela zaś namianowali, bo sam nie ma ludzi, toż tyż nie masz żadnych rzeczy.

(fragment listu Jana Moczygemby z 13 maja 1855 roku)


„Wszostym Tydniu obaczyliśmy Wyspa Domingo, bardzo piękna i wesoła na ktorei mieszkają sami Negrowie to jest Murzini, ana trzeci dzień Obaczyliśmy znowu Wyspa na imię Kuba na ktorei są piękne lasy.(…)
Tak dziękujemy Panu Bogu, że nas tak raczył Opatrzyć (…) i dziękujemy Panu Bogu że nas iusz ras z tei niewoli i utrapienia Egipskiego wyzwolić raczył adopomogł nam prziśćdo tak pięknej i wesołej ziemi Amerykańskiej; wktórei się nieznajdują takie Zdzierstwa ani Oszukaństwa ani Złodziejstwa ani Zazdrości iak na śląsku.
Jochan Gawlik i inni wszyscy”

(fragment listu pisanego w Pannie Marii 7 stycznia 1856 roku)

Listy zza oceanuListy zza oceanu